نرم افزار کنترل متریال

نرم افزار کنترل متریال و پیاده سازی این پروژه توسط تیم حرفه ای شرکت کیسون در آمریکای جنوبی    در فیلم زیر بخش های مختلف نرم افزار کنترل متریال TMCS را مشاهده می کنید: همانطور که مشاهده می کنید در صفحه ی ورودی با نام کاربری و رمز عبور روبرو می شوید. در نرم افزار کنترل متریال اطلاعت بیشتر دربارهنرم افزار کنترل متریال[…]

کنترل متریال

سیستم کنترل متریال در پروژه ونزوئلا آنالیز مالی برای پیاده سازی کنترل متریال ابتدا میزان بودجه در نظر گرفته شده برای متریال پروژه برآورد شد. طبق آمار دقیق بدست آمده مقدار قابل توجهی از بودجه های پروژه ها به متریال اختصاص داده می شود. جزئیات بیشتر در تصویر زیر قابل مشاهده است: همانطور که در اطلاعت بیشتر دربارهکنترل متریال[…]

دوره آموزش پریماورا 6 Primaver

دوره آموزشی پریماورا (Primavera P6 ) نرم افزار پریماورا : برنامه ریزی و کنترل پروژه از مباحث زیربنایی مدیریت پروژه بوده و قطعا ضعف هر یک از آنها موجب عدم موفقیت پروژه و یا هر فعالیتی خواهد شد. یکی از نرم افزارهای قدرتمند در این خصوص نرم افزار پریماورا (Primavera) بوده که با توجه به اطلاعت بیشتر دربارهدوره آموزش پریماورا 6 Primaver[…]

برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست؟ برنامه ریزی و کنترل پروژه عبارت است از تهیه اطلاعات برنامه ای با توجه به فرآیندهای پروژه (شامل زمان ،منابع ،هزینه،محدوده،ریسک و..) مانند ،برنامه ریزی زمان، منابع و بودجه پروژه و  …مدیریت پروژه PMBOK یکی از بهترین راهنماها برای پیشبرد موفق پروژه است. کنترل پروژه شامل تهیه ،به روزرسانی،کنترل تغییرات اطلاعت بیشتر دربارهبرنامه ریزی و کنترل پروژه[…]