نرم افزار کنترل متریال پروژه

نرم افزار کنترل متریال پروژه

در فیلم زیر تاریخچه ی طراحی نرم افزار کنترل متریال پروژه را خدمتتان توضیح می دهم. این نرم افزار کاملا از دل پروژه بر آمده و نتایج آن در پروژه ی ونزوئلا به مدیران ارشد جناب آقای مهندس سعیدکار، جناب آقای مهندس حسنلو و مدیر عامل محترم شرکت کیسون (جناب آقای مهندس انصاری) ارائه شد. اطلاعت بیشتر دربارهنرم افزار کنترل متریال پروژه[…]

استاندارد ایزو 9001 چیست ؟

 استاندارد ایزو 9001 چیست ؟ استاندارد ایزو 9001 چیست ؟ استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند. همانطور که می دانید، معنای مدیریت را برنامه ریزی، کنترل، هدایت و نظارت میدانند و در ایزو اطلاعت بیشتر دربارهاستاندارد ایزو 9001 چیست ؟[…]

نرم افزار کنترل متریال

نرم افزار کنترل متریال و پیاده سازی این پروژه توسط تیم حرفه ای شرکت کیسون در آمریکای جنوبی    در فیلم زیر بخش های مختلف نرم افزار کنترل متریال TMCS را مشاهده می کنید: همانطور که مشاهده می کنید در صفحه ی ورودی با نام کاربری و رمز عبور روبرو می شوید. در نرم افزار کنترل متریال اطلاعت بیشتر دربارهنرم افزار کنترل متریال[…]

کنترل متریال

سیستم کنترل متریال در پروژه ونزوئلا آنالیز مالی برای پیاده سازی کنترل متریال ابتدا میزان بودجه در نظر گرفته شده برای متریال پروژه برآورد شد. طبق آمار دقیق بدست آمده مقدار قابل توجهی از بودجه های پروژه ها به متریال اختصاص داده می شود. جزئیات بیشتر در تصویر زیر قابل مشاهده است: همانطور که در اطلاعت بیشتر دربارهکنترل متریال[…]

برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست؟ برنامه ریزی و کنترل پروژه عبارت است از تهیه اطلاعات برنامه ای با توجه به فرآیندهای پروژه (شامل زمان ،منابع ،هزینه،محدوده،ریسک و..) مانند ،برنامه ریزی زمان، منابع و بودجه پروژه و  …مدیریت پروژه PMBOK یکی از بهترین راهنماها برای پیشبرد موفق پروژه است. کنترل پروژه شامل تهیه ،به روزرسانی،کنترل تغییرات اطلاعت بیشتر دربارهبرنامه ریزی و کنترل پروژه[…]